Kontakt centrale u Mađarskoj


bauMax Ungarn
Soroksári út 86
H-1095 Budapest

Uprava:
t: 0036 1 219-4100 
f: 0036 1 217-5760

Prodajni centri u Mađarskoj