Kontakt centrale u Bugarskoj


bauMax Bulgaria EOOD
6 Al. Zhendov Str, 10fl
1113 Sofia

Uprava:
t: 00359 2 807 3700
f: 00359 2 807 3702

Prodajni centri u Bugarskoj