Kontakt centrale u Austriji


bauMax AG

Aufeldstrasse 17 - 23
A-3400 Klosterneuburg

Uprava:
t: 0043/2243/410-0
f: 0043/2243/34 709

Prodajni centri u Austriji