bauMax týmto oznamuje, že v rámci reštrukturalizácie budú všetky predajne bauMax na Slovensku prevzaté strategickým investorom. Týmto prevzatím ostáva pre Vás ako zákazníka v prevádzke naďalej predajňa pre domácich majstrov vo Vašom regióne, i keď pod novým názvom. Týmto krokom dokážeme takisto zachovať z prevažnej časti pracovné miesta našich zamestnancov. Uzatvorenie tejto transakcie podlieha schváleniu príslušným antimonopolným úradom.