bauMax je međunarodno aktivna obiteljska tvrtka koja je svoje poslovanje započela prije više od 37 godina u Austriji.


Prisutni smo u 9 država u srednjoj i jugoistočnoj Europi gdje smo vodeći na tržištu. Osim Austrije tu je još Češka, Slovačka, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Rumunjska, Bugarska i od 2010. i Turska.

Trenutačno imamo 158 bauMax trgovina.

65 x u Austriji
24 x u Češkoj
14 x u Slovačkoj
15 x u Mađarskoj
3 x u Sloveniji
7 x u Hrvatskoj
15 x u Romunjskoj
7 x u Bugarskoj

6 x

u Turskoj

Vodeće ideje bauMax-a
 
Posao u bauMax-u
 
Vaša karijera u bauMax-u