Регистрация

Указания за ползване

 

Баумакс България ЕООД
ул. Ал. Жендов нр.6 
1113 София

T: +359 2  8073700
F: +359 2  8073702
E: info_bg@bauMax.com

ID: BG 131313550


Техническа изработка:
Netconomy

 

АВТОРСКО ПРАВО

Съдържанието на тази интернет страница - www.baumax.bg, издател на която е ”БАУМАКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД (bauMax), ЕИК 131313550, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, ул. Александър Жендов №6, ет.10-11, подлежи на защита на авторското право. Носител на това право е bauMax или друго посочено на страницата лице или институция. Всяко възпроизвеждане или публикуване на информацията, която се намира на интернет страницата, е забранено. Разрешение за отпечатване или разпространение може да бъде предоставено от bauMax единствено по изключение, като разрешението трябва да бъде в писмена форма.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Общи условия за ползване на Онлайн-услугите на bauMax

1. Изключване на отговорността
С оглед съдържанието на страницата www.baumax.bg, bauMax обръща внимание на ползвателите, че те използват страницата на собствена отговорност. bauMax осигурява, доколкото е възможно, достоверността на съдържащата се на страницата информация. bauMax не носи отговорност за актуалността, точността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Изключват се претенциите към bauMax, които се отнасят до материални или нематериални вреди, причинени от използването или неизползването на предоставената информация или от използването на неточна и непълна информация. Офертите са необвързващи и не пораждат на никакви задължения за bauMax. bauMax си запазва правото да променя, допълва, заличава или да отстранява временно или за постоянно части от страницата или цялата оферта, без предварително уведомление.

2. Препратки и линкове
bauMax не носи никаква отговорност за съдържанието, посочено от трети лица на страницата чрез преки или непреки препратки („линкове”). bauMax не носи отговорност по никакъв начин за настоящия или бъдещ дизайн, съдържание или авторски права на страниците, посочени като препратка/линк. Това важи за всички намиращи се в рамките на интернет-офертата на bauMax линкове и препратки, както и за чужди публикации в книгата за гости на bauMax, дискусионните форуми и имейл списъците. За противозаконно, грешно или непълно съдържание и особено за вреди, произтичащи от използването или неизползването на такава информация, отговорност носи единствено притежателят на страницата, към която сочи препратката.

3. Авторско право и право на марката
bauMax се стреми във всички публикации да съблюдава спазването на авторските права върху текстове, снимки, графики, видео и аудио файлове, да използва създадени от него или от договорните му партньори текстове, снимки, графики, видео и аудио файлове или да използва такива текстове, снимки, графики, видео и аудио файлове, за които не се изисква лиценз. Всички посочени в онлайн-офертата, респ. защитени марки и означения, се подчиняват изцяло на разпоредбите, засягащи правата върху търговските марки и интелектуалната собственост на съответните лица, вписани като техни притежатели. Фактът, че дадени търговските марки са посочени на интернет страницата, не означава, че същите не са защитени с права на трети лица. Правото на разпространение на съдържанието, създадено от bauMax или от негов договорен партньор, се запазва единствено за bauMax като автор на страницата. Забранява се всяко копиране или използване на подобни графики, звукови файлове, видео, текстове и др. в други електронни или печатни формати без изричното писмено съгласие на автора bauMax.

4. Защита на данните
Ако в рамките на интернет-офертата се предлага възможност за въвеждане на лични или служебни данни ( имейл адреси, име, адрес ), то разкриването на тези данни от страна на ползвателя е изцяло доброволно. С въвеждането на пощенски или електронен адрес ползвателят декларира, че е съгласен да получава информация (бюлетин, писма ) от bauMax по пощата и / или по електронен път (с право на отказ, което може да бъде упражнено във всеки един момент). Ползвателят също така се съгласява съответните предоставени от него данни да бъдат записвани, съхранявани и обработвани. Тази лична информация ще бъде използвана от bauMax само в изпълнение на поръчаните от ползвателя услуги и също така с цел същият да бъде информиран за нови събития, програми, онлайн-предложения, услуги и др. Данните, предоставени от ползвателя, се съхраняват и обработват строго поверително и отговорно съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни. bauMax запазва правото си да обработва данните, предоставени от ползвателя, с цел да бъдат защитени правата или имуществото на bauMax или интересите на други ползватели. Личните данни на потребителя няма да бъдат разкривани пред трети лица, освен в случаите и по реда, предвидени в закон.

5. Бисквитки (Cookies)
Тази интернет страница използва Google Analytics - услуга за рекламен анализ на Google Inc. (“Google”). Google Analytics използва "бисквитки", текстови файлове, които се съхраняват на компютъра, като това спомага за анализирането на употребата на страницата от ползвателя. Информацията, генерирана от бисквитка за използването на тази страница, обикновено се предава към сървър на Google в САЩ, където се съхранява. В случай на активиране на опцията IP-Анонимизиране на тази страница в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или на други страни, подписали Споразумението за Европейското икономическо пространство, IP – адресът на ползвателя ще бъде съкратен от Google. Само в изключителен случай пълният IP-адрес се предава на и съкращава от сървъра на Google в САЩ. По възложение на притежателя на тази интернет страница Google използва тази информация, за да извърши оценка относно нейната употреба, да състави доклад за дейността на сайта, както и да предостави на притежателя на интернет страницата други услуги във връзка с употребата на страницата и на интернет като цяло. IP - адресът на ползвателя, като част от Google Analytics, не се свързва с други данни, съхранявани от Google. Ползвателят може да предотврати използването на бисквитки, като избере подходящите настройки на своя браузър, но бихме искали да обърнем внимание, че по този начин ще се ограничи използването на възможностите, които предлага тази страница. Изпращането на данни за ползването на сайта, получени от бисквитка, както и обработването им от Google, (включително и скриването на IP-адреса на ползвателя ), може да бъде предотвратено, като бъде изтеглен Plug-in (Добавка) за браузър от ТУК и бъде инсталиран.

6. Facebook
Тази страница използва програми на социалната мрежа www.facebook.com (Plug-ins (Добавки)). Добавките се означават с логото на Facebook или с добавката на „Харесва ми”. Когато ползвателят зареди страницата, добавката осъществява директна връзка между неговия браузър и сървъра на Facebook. По този начин Facebook получава информация, че ползвателят с неговия IP-адрес е посетил страницата на bauMax. Когато ползвателят влезе в своя Facebook-профил и натисне бутона „Харесва ми”, може да се появи съдържание от нашата страница във Facebook- профила на ползвателя. По този начин Facebook може да обвърже посещението на нашите страници с акаунта на ползвателя. bauMax обръща внимание, че не получава информация за съдържанието на предаваните данни или за тяхното използване от Facebook. Ползвателят може да откаже прехвърлянето на данни, като излезе от Facebook-профила си преди да посети страницата на bauMax.

7. Правно действие на изключването на отговорността
Изключването на отговорността се разглежда като неразделна част от интернет страницата. Ако части или отделни формулировки на този текст не съответстват напълно на действащото законодателство, останалите части на документа остават незасегнати по отношение на тяхното действие и валидност.

Баумакс България ЕООД 2012. Всички права запазени.

 

Принципи на bauMax
 
Свободни позиции