bauMax Съвети за кандидатстване за работа


За да се подготвите възможно най-добре за Вашата кандидатура при bauMax, се информирайте предварително за компанията, нашите принципи, локации и преди всичко описание на позициите.

Оптималните документи за кандидатстване са ключа към успешно интервю за работа.

Кои фактори трябва да се спазват при писмени кандидатури за работи?

Професионалност

Попълнете професионално Вашите документи за кандидатстване- те са Вашата визитна картичка!
Правописни и граматически грешки, противоречиви изказвания, грешно лице за контакт или фирменото име на конкуренцията- не оставят добро впечатление!

Индивидуалност

Вашата индивидуалност трябва да се разпознае лесно. С какво ще допринесете за компанията? Кои Ваши способности са особено ценни? Посочете още от самото начало за коя позиция.
Най-общо важи: Оформлението трябва да подхожда на bauMax и избраната позиция.

Мотивационно писмо и Автобиография– как да ги оформите?

Мотивационно писмо
С Вашата писмена кандидатура оставяте първо впечатление за себе си. Назовете позицията, която Ви интересува, името или кода на позицията. При инициативна кандидатура се обърнете към правилното лице за контакт.
Моля, обърнете внимание на следните точки:

 • Каква е моята изходна точка, какви са моите цели?
 • Защо се интересувам от компанията/позицията?
 • Какви са моите лични и професионални квалификации?
 • Защо компанията трябва да избири точно мен?

Мотивационното писмо се дели обикновено в три части- въведение, основна част и заключение.

Автобиография
Необходимо е да се спазва хронологичен, ясно структуриран ред от образованието до професионалния опит, който да позволи добър поглед. Решаващо е също да прибавите и подходяща снимка за кандидатстване.

Списък - кои данни/факти трябва да се включат в автобиографията

 • лични данни
 • име, точен адрес ( включително eMail)
 • дата на раждане
 • семейно положение
 • националност
 • образование
 • гимназиално образование
 • университетско образование
 • професионален опит
 • практика
 • практика в чужбина
 • езикови и компютърни познания
 • презентационни умения
 • допълнителни квалификации
 • допълнително образование
 • социален ангажимент
 • хоби